The Piano


Alapfokú Művészeti
Iskola.

About this templat

VII. Nemzetközi Zongora Fesztivál

A verseny időpontja: 2020. március 6-7.


Rendező:                  Törökszentmiklósi Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola
                                  5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 5.
                                  Tel.: 06-56/ 390-143
                                  E-mail: kodalyz@gmail.com
                                  Honlap: www.mikloskodalyami.hu
A verseny célja:    Az alapfokú képzésben résztvevő zongorista növendékek
                                  tudásának, felkészültségének, kiemelkedő teljesítményeiknek
                                  bemutatása, tehetséggondozás, tehetségkutatás, szakmai
                                  tapasztalatcsere, országos és nemzetközi kapcsolatok építése.
A verseny jellege:      gyakorlati verseny
A verseny fordulói:     iskolai válogatók, nemzetközi döntő (egyfordulós)
A fesztivál formája:    alapfokú zeneiskolai tanulmányokat folytató zongorista
                                  növendékek számára hirdetjük meg 5 korcsoportban.

Korcsoportok:

  • I. korcsoport: 2009. június 1-jén és utána,
  • II. korcsoport: 2008.június1-je és 2009.május 31. között,
  • III. korcsoport: 2007. június 1-je és 2008. május 31. között,
  • IV. korcsoport: 2006. június 1-je és 2007. május 31. között,
  • V. korcsoport: 2005. június 1-je és 2006. május 31. között született tanulók.

   

  A verseny követelményei:
  A versenyműsort kotta nélkül kell előadni.
  A műsoridőt – ami a kötelező és szabadon választott művek együttes ideje – kötelező betartani!


  A versenyző a kötelező és szabadon választott művek bemutatási sorrendjét szabadon meghatározhatja.
  A kötelező és szabadon választott művek eredeti kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) kérjük bemutatni.


  A fesztivál anyaga: kötelező és szabadon választott művek.
  I.korcsoport: Kötelező: J. S. Bach: G-dúr menüett BWV 114 (ismétlések nélkül)
                        Szabadon választott: Egy vagy több különböző stílusú és karakterű mű a    
                                                         barokk utáni stíluskorszakból.
                        Műsoridő maximum: 8 perc
  II. korcsoport: Kötelező: J. S. Bach: g-moll kis prelúdium (Tempo di Menuetto)
                                         ismétlésekkel
                        Szabadon választott: Egy vagy több különböző stílusú és karakterű mű a
                                                          barokk utáni stíluskorszakból.
                        Műsoridő maximum: 10 perc
  III. korcsoport: Kötelező: J. S. Bach: c-moll kis prelúdium (Allegro) ismétlések nélkül
                         Szabadon választott: Egy vagy több különböző stílusú és karakterű mű 
                                                           a barokk utáni stíluskorszakból.
                         Műsoridő maximum: 13 perc
  IV. korcsoport: Kötelező: J. S. Bach: a-moll kétszólamú invenció
                          Szabadon választott: Egy vagy több különböző stílusú és karakterű mű
                                                            a barokk utáni stíluskorszakból.
                          Műsoridő maximum: 13 perc

  V. korcsoport: Kötelező: J. S. Bach: B-dúr kétszólamú invenció
                         Szabadon választott: Egy vagy több különböző stílusú és karakterű mű
                                                           a barokk utáni stíluskorszakból.
                         Műsoridő maximum: 15 perc

  Díjazás: Fesztivál díj, Arany-, Ezüst-, Bronzminősítés, Tanári díjak

  A nevezés módja: a jelentkezés a nevezési díj befizetésével válik érvényessé. Kérjük az iskola honlapjáról, www.mikloskodalyami.hu letölthető jelentkezési lapot és a nevezési díj befizetéséről szóló igazolást 2020. február 13-ig a kodalyz@gmail.com e-mail címre elküldeni.


  A nevezési díj befizetése alól csak a Karcagi Tankerületi Központ által működtetett és fenntartott intézmények növendékei mentesülnek.


  Nevezési díj: 5000 Ft / versenyző, külföldieknek: 20 euró / versenyző


  Számlaszám: 10045002-00336509-00000000 Magyar Államkincstár
  A pontos beazonosíthatóság érdekében befizetéskor kérjük a következő adatokat a „Közlemény” vagy „Megjegyzés” rovatban feltüntetni:

  • a verseny neve: VII. Nemzetközi Zongora Fesztivál
  • a versenyző neve
  • a versenyző városa

  A nevezési díjat visszalépés esetén nem áll módunkban visszatéríteni.
  A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény gondoskodik.

  A fesztivál nevezési határideje: 2020. február 13.
  Kérjük a nevezési határidő pontos betartását!

  Minden kedves kollégának és növendéknek eredményes felkészülést kívánunk!

  Free Web Hit Counter