KODÁLY ZOLTÁN
Alapfokú Művészeti
Iskola

Kodaly Zoltan AMI

IV. Nemzetközi Hegedű Fesztivál

E-mail:kodalyz@gmail.com

Tisztelt Szülők!

Intézményünk új Térítési- és Tandíjszámítási Szabályzata alapján térítési díj mentességben a

  • hátrányos helyzetű,
  • halmozottan hátrányos helyzetű,
  • testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, autista

növendékek részesülhetnek.
Azon növendékek számára, akik nem részesülnek térítési díj mentességben díjkedvezmény igénylésére van lehetőség, amennyiben törvényes képviselője háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 59.850.- Forintot.
Az erről szóló nyilatkozatok megtételéhez szükséges formanyomtatvány a titkárságon igényelhető, melynek leadási határideje: 2014. november 10. (hétfő)

Tisztelettel:
Balázs Zsolt
igazgató

 

 
Zenekari foglalkozás: péntekenként 18.00-19.30-ig
Foglalkozást vezeti: Mesterné Vadas Zsuzsa
Cél: Zenekari játékba való beilleszkedés